การผลิตโซเดียมคลอไรค์ โดยใช้เซลล์ปรอท

เซลล์ปรอท   เป็นเซลล์อิเล็กโทรไลต์แบบ Chlor-alkali ชนิดหนึ่ง   ประกอบด้วยแอโนดซึ่งทำจากโลหะไทเทเนียมเคลือบออกไซด์ของธาตุบางชนิด และใช้ปรอทเป็นแคโทด
ปฏิกิริยาภายในเซลล์ มีดังนี้
ที่แอโนด             2 Cl- (aq)                                 Cl2 (g)  +  2 e-
                ที่แคโทด          2Na – Hg(g) + H2O                  2NaOH(aq) + H2(g) +

                NaOH ที่ได้เข้มข้นประมาณ 50% โดยมวล แต่จะมี Hg ในรูป HgCl2 ปนเปื้อน
ได้จุลินทรีย์ในน้ำจะเปลี่ยนเป็น ไดเมทิลเมอร์คิวรี่(CH3)2Hg ซึ่งเป็นพิษ จะเข้าไปสะสมอยู่ในตัวปลา เมื่อเราบริโภคปลาเข้าไป ก็เกิดอันตรายได้ โดยสารอินทรีย์ของปรอทจะไปสะสมตามเนื้อเยื่อที่มีไขมันมาก ๆ เช่น ที่มันสมอง สารพวกนี้จะไปขัดขวางการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง  ทำให้เกิดความผิดปกติของระบบประสาท เช่น นอนไม่หลับ  ประสาทหลอน ความจำเสื่อม  และเนื่องจากร่างกายไม่สามารถทำลายหรือกำจัดปรอทได้  ปรอทที่สะสมในร่างกายจึงเป็นพิษร้ายแรง  ถ้ามีสะสมในร่างกายเพียง 50  มิลลิกรัม  อาจถึงตายได้
การแยกสารละลาย NaCl ด้วยกระแสไฟฟ้า ได้ผลิตภัณฑ์ คือ H2 (g) , Cl2 (g) , NaOH (aq)  โดยนำไปใช้ประโยชน์  ดังนี้
H2(g)                     -เตรียมกรด HCl
                                -เตรียม NH3 (g)
                                -ใช้ในปฏิกิริยาการเติม H2 ในน้ำมันพืช
Cl2(g)                    -ฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา
                                -ฟอกสีในเยื่อกระดาษ เส้นใยพืช
                                -เป็นวัตถุดิบในการผลิตสารเคมี เช่น พลาสติก สารกำจัดแมลง สารฟอก ขาว CCl4
                                -รวมกับแก๊สไฮโดรเจน เป็นกรด HCl
NaOH(aq)           -ใช้ทำสบู่ , ผงซักฟอก
                                -ใช้ทำผงชูรส
                                -ใช้ทำกระดาษ
                                -ใช้ผลิตโซดาแอช